Het distributiecentrum is de locatie van waaruit een organisatie haar goederen ontvangt, verdeeld en vervoerd naar andere locaties. Een distributiecentrum kan onderdeel zijn van een grote onderneming, of is een dienstverlenend bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het voor andere doorvoeren van goederen.