Bouwperceel is een leeg stuk grond waarop gebouwd kan worden. Een perceel kan opgedeeld worden in kavels; kavel is de kadastrale aanduiding en staat met de afmetingen en grenzen beschreven in het Kadaster.