Een afgebakend stuk grond met een bouwbestemming. Het perceel (de bouwkavel) met de exacte afmetingen en grenzen staat als een geheel ingeschreven bij het Kadaster.