Gebouwen die als beleggingsobject dienen. De attractiewaarde van een beleggingspand is afhankelijk van de waardeverhoging die het pand in de loop der jaren zal doormaken.